Maroma Adil Ticaret

• Ekonomik zorlukları olan üreticilere fırsatlar yaratmak.
• Şeffaflık ve güvenilirlik
• Kapasite yapımı
• Adil ticareti desteklemek
• Adil fiyatlandırma
• Cinsiyet eşitliği
• Çalışma koşulları
• Çocuk iş gücü
• Çevre
• Ticari ilişkiler

Maroma Görev Tanımı

Auroville patentinden yola çıkarak, MAROMA Auroville ilkeleriyle coşkulu bir istekle çalışmaktadır.
• İşimizi çevreye karşı sorumlu ve sosyal bütünlüğe önem veren bir şekilde yönetiyoruz.
• Tüm iş alanlarında mükemmelliği yakalamak ve kalitemizi sürdürmek için uğraşıyoruz.
• Tüm Auroville toplumunun ve çevredeki bazı köylerin faydalandığı yıllık gelir yaratıyoruz.

Maroma Adil Ticaret Planı

Biz Maroma’da inanırız ki; organizasyonumuzun temelinde Auroville tüzüğü ve onun felsefesi yer almaktadır. Bu inanç özellikle çalışanlarımız başta olmak üzere herkese gösterdiğimiz saygı ve organizasyonumuzdaki sorumluluğumuz ile beslenmiştir. Sürekli kendini geliştiren bir ticari şirket olarak bu özelliklerimiz bizi Adil Ticaret ilkelerini uygulamaya yönlendirdi. Organizasyonumuzun başarısı için iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışanlarımıza ve sorumluluklarına saygı göstermenin şart olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızın sorumluluk almalarını destekliyor ve onların haklarını göz önünde bulunduruyoruz.

Yerel ve uluslararası kurallara bağlı olarak çalışanlarımızın refahını önemseyen, iş pratiklerimizde sürekli gelişimi sürdüren bir Adil Ticaret Planı geliştirdik. Ayrıca herhangi bir organizasyonun başarısında, süreç yeterliliği ve üretkenliğin yanısıra insanların refahının ve görüşlerinin önemsemenin etkili olduğu görüşündeyiz. Bu planlar periyodik olarak gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir. Bu ilkeler herkese açık ve ulaşılabilirdir.

Maroma Vizyon Tanımı

Maroma
Kendi üretimi olan eşsiz koku serisi ve vücut bakım ürünleri konusunda yaratıcı işleyişini sürdürmektedir. Her zaman için olabildiğince yüksek kaliteli doğal ve bitkisel içerikleri seçen, çevre dostu ve adil ticaret ilkelerine uygun olan bir şirketiz.